Ochrana osobních údajů

Děkuji Ti za návštěvu na mých stránkách, těší mě tvůj zájem. Beru ochranu tvých soukromých údajů vážně a chci, aby ses při návštěvě mých internetových stránek cítil dobře. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání ti podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o tobě zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máš otázky týkající se zpracování osobních údajů, můžeš je směřovat na info@katerinapolcanova.cz, kde ti jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

  • Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš mé webové stránky www.katerinapolcanova.cz, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíš, webové stránky, které u mě navštívíš, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy, nákupu.

  • Bezpečnost

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

  • Použití a postoupení osobních údajů

Tvé osobní údaje používám na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

  • Možnost odhlášení

Chci tvé údaje použít k tomu, abych tě mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit tvůj názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud bys s nimi nesouhlasil, můžeš mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžeš kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

  • Cookies

Můj web používá cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na tvůj pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda už jsi ze svého počítače navštívil mé stránky. Identifikuje se pouze cookies na tvém počítači.

Používání cookies můžeš deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: fyzická osoba podnikatel Kateřina Polčanová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkách,  jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Kateřiny Polčanové Dukelská 903, 34901 Stříbro, IČ: 03028097, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.