Vítej na tajuplném místě,

na pomezí dvou světů...

Jeden o nás, o ženách. O dávných tajemstvích, která nám kdysi byla blízká a důvěrná. Pocházejících z dob, kdy jsme byly kněžky, uctívající Bohyni v sobě a v přírodě, vědomé si cyklů, které nás utvářejí a magie, která nás vyživuje.

Ten další je o našich mužích. O dávných přísahách, které je kdysi spoutaly na dlouhé věky. Vyvedly je z dob, kdy byli rytíři, uctívající Bohyni ve svých ženách a matkách, kdy měli víru ve své srdce, díky níž byli nepřemožitelní a vášeň, která je činila všemocnými.

Avalonie přináší poselství z těch dob, kdy se nejstarší pravdy začaly ztrácet a portály mezi světy hroutit...

Navštiv místo, kde se psala historie

Avalonia tě zavede do Britanie, na místo opředené legendami, kde se před dávnými časy odehrávaly ty nejpohádkovější příběhy. S podmanivými obrázky se vypravíš do tajemné oblasti kolem Glastonbury v západní Anglii. Setkáš se v nich s čarodějem Merlinem a králem Artušem, zatančíš si na pahorku, na němž kdysi tančívali víly nebo se pomodlíš k duchům přírody tam, kde se k nim modlívali dávní druidové. Navštívíš skutečné místo, kde je hranice mezi naší skutečností a pohádkou tak tenká, že se navzájem prolínají. Vrať se znovu ke známým příběhům a pohlédni na ně tentokrát novýma očima.

Magický Avalon

Avalon je z legend o králi Artušovi znám jako jezerní ostrov, který neustále zahalují husté mlhy. Lidé od pradávna věřili, že právě sem přicházejí duše po smrti a připravují se zde na svá následující dobrodružství. Právě zde bylo také centrum posvátného učení a magie. Avalon byl zasvěcený Bohyni Matce, která se v předkřesťanském světě těšila nesmírné váženosti. Jejím prostřednictvím lidé uctívali mateřství a plodnost, zemi a vodu (plodnost žen byla ztotožňována s úrodností půdy), život a smrt, faunu i flóru. Ve starých pohanských časech si lidé byli běžně vědomi světa za závojem. Věděli, že v říši na druhé straně se nacházejí duše zesnulých, víly, elfové, dévové, elementálové a další přírodní a jiné jemnohmotné bytosti.

Spoj se s Bohyní

Avalonia je domovem Bohyně a můžeš se s ní zde setkat v mnoha jejích podobách. Přiblížit se k ní o kousek blíž, tím si vzpomenout na to své semínko božství a probudit jej v sobě znovu k životu. Avalonské kněžky tě zasvětí do tajů, jak se o něj starat a nechat ho růst.

 Dej Avalonu vlastní barvy

Dnes se můžeš spolu se mnou toulat mezi dvěma světy a představovat si svatyně a chrámy, nebo zahrady a háje v dobách, kdy zde žili vyvolení světci, kteří odtud učili lidstvo kosmickým pravdám, hlídali rovnováhu přírodních sil a pomocí kouzel dohlíželi na dění mimo ostrov.

Z nejznámějších obyvatel Avalonu vzpomeň třeba na Morganu Le Fay - čarodějku a později jednu z nejdůležitějších velekněžek v historii ostrova, jejíž původ sahá až za hranice lidského světa. Kromě ní se na tomhle místě setkáš s dalšími známými postavami z legend, ale taky s těmi sice bezejmennými, o to možná důležitějšími avaloniany...

Avalon a jeho legenda nás přitahuje, protože jeho čas byl vskutku obdobím plným víry a magie. Snad nyní nastává čas i pro nás, abychom pochopili vědění ukryté mezi řádky bájí a pověstí, i v krajině kolem nás jako takové.

Co ti Avalonia přinese?

Knihu, plnou příběhů a inspirace

+ omalovánky.

  • Připomeneš si dávné zážitky a moudrost našich předků
  • Dozvíš se zajímavosti, které o známých legendách ještě nevíš
  • Navštívíš kouzelné místo a spojíš se s jeho duchem v pohodlí domova
  • Kreativně podpoříš rozkvět svého ženství
  • Budeš mít k vybarvování 40 omalovánek a navíc i stránky knihy samotné 🙂

Avalonské omalovánky se momentálně dopékají! 😉

Aktuálně je hotovo:
92%
Kateřina Polčanová

↑ na hlavní stránku webu