Co nám barvy říkají o našem nitru?

To, že mají barvy nějaký vliv na lidskou psychiku je všeobecně dobře známo. Významy některých barev dokonce znáš sám a možná taky víš hned o několika verzích výkladu. Jak je možné, že se zdroje ve vysvětlování vlivu barev na člověka rozcházejí?

Protože záleží na záměru, s jakým chceme barvy použít. Pro každou část našeho světa nese ta která barva jinou symboliku – jinak si ji vyložíme, chceme-li si ji obléknout, jinak má-li přijít na stěny a úplně jinak se zase dá vysvětlit při diagnostice a léčení. Právě o posledním případu je tento článek: jak si vyložit barvy při diagnóze vlastního nitra, co nám o nás říkají?

Co jsou barvy?

Nejprve si připomeňme… Z hodin fyziky víme, že barvy jsou viditelná část světla. Jednotlivé barevné odstíny můžeme vnímat díky zvláštním receptorům v oku (čípky) a také různosti složení objektů, od nichž se světelné záření odráží. Naše oko nejcitlivěji rozlišuje tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Výjimkou je bílá a černá barva – bílou pozorujeme v případě, kdy světelné záření vnímají všechny tři druhy receptorů, a naopak černou, když žádný.

Většinou barvy vídáme na předmětech, tedy jako odraz světla, ale občas se může povést spatřit i kousek záření samotného – například jako duhu při pohledu do krystalu nebo vodní hladiny proti slunci.

Barvy jsou ve spektru uspořádány následovně: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá a fialová (můžete si to ověřit, až příště uvidíte duhu). Toto pořadí je dáno vlnovou délkou jednotlivých vibrací. Červená vibruje nejpomaleji, zatímco fialová nejrychleji.

Světlo samozřejmě existuje i za hranicemi viditelnosti, ale lidské oko ho nedokáže zachytit, protože je buď příliš rychlé, nebo naopak příliš pomalé. Některá zvířata mají však vyvinuto více čípků v oku a tak toho zřejmě i vidí více než my (například dravci).

Jak jsme si tedy řekli, barvy jsou světlo, ale

Co je vlastně světlo?

Světlo je primární energie, z níž je na subatomární úrovni tvořeno všechno živé i neživé. Je to samotná podstata existence, která je inteligentní, nezávislá a není omezená pozemskými definicemi. Prostupuje vší hmotou, neboť vší hmota je jím do určité míry tvořena. Tma je také tvořena světlem – tedy přesněji jeho nedostatkem, ale i to znamená, že by bez něj nemohla existovat.

Proto je například možné, že při delším pobytu ve tmě v ní začneme vidět i bez evidentního světelného zdroje. Proto je také možné vidět auru nebo jiné pro mnohé zdánlivě neviditelné jevy. Světlo není totiž limitováno hmotou ani prostorem. Ve starých naukách je tato mateřská energie, utvářející vše viditelné i neviditelné, nazývána prána. Je to základní stavební kámen hmoty i ducha.

Fakt, že jsme tvořeni světlem, nás dovádí k poznání, že jsme vlastně tvořeni barvami. Dávné kultury si tuto souvislost zjevně uvědomovaly a zkoumaly ji, neboť nám zanechaly četné popisy světelného=barevného systému člověka i návody, jak s ním pracovat. I v současné době žijí lidé, kteří mají více otevřené vidění či vnímání jemnohmotné části světa a mohou nám přinést mnoho prospěšných znalostí. Ty dlí především v pochopení souvislostí.

Člověk z barev složený

auraNaše tělo sestává z několika propojených vrstev – fyzické, mentální, duševní a duchovní. Pro zjednodušení si to můžete představit jako vrstvy cibule jen s tím rozdílem, že se navzájem nekryjí, ale prolínají, protože nejsou hmotné. Energie, které nás tvoří, jsou neustále v pohybu. Proudí, víří, plynou, ale nikdy se nezastaví. Ze světla, které na nás dopadá, proměnlivě přijímáme a odrážíme tu kterou barvu více nebo méně než jinou – ale stále je v sobě neseme všechny.

Jako při průniku krystalem se dopadající světlo uvnitř nás rozkládá na jednotlivé barvy. V místech našeho organismu, kam permanentně dopadají nejsilněji, jsou zformovaná centra: čakry. Těchto center je sedm, stejně jako barev světelného spektra, které přesně odráží. Nejčastěji se definují jako kola, víry či rozevírající se květy, které jsou seřazené nad sebou od kostrče k temeni a propojené hlavní energetickou drahou kopírující páteř. Barevně jsou seřazena stejně jako v barevném spektru pozorovatelném např. na duze.

Fungují jako takové úložiště, kam se světlo stahuje a odkud pak koluje do různých částí těla pomocí meridiánů. Meridiány jsou kanály v našem jemném těle, které spolu utvářejí celý rozvodný systém skrze náš organismus, stejně jako například lymfatický nebo žilní systém.

čakryO čakrách by nicméně mohl pojednávat celý seriál a již teď je v současnosti k nalezení hned několik kvalitních zdrojů informací na téma čakry. Pro účely tohoto článku nám bohatě stačí vzít v úvahu, že něco takového existuje 🙂

Co nám barvy říkají o našem nitru?

 

Pojďme si už ale povědět, co pro nás tedy znamenají jednotlivé barvy na úrovni naší duše? Jaká poselství přinášejí od ducha mysli?

Symboliku jednotlivých barev jsem poznávala různě dlouho, pochopení každé z nich přišlo do mého života v jinou dobu a jiným způsobem. Až teď jsem je sepsala a ucelila tak, že ji mohu předložit dál těm, kteří hledají.  Jelikož čakry jsou naše „barevná centra“ nutně z toho plyne, že významy barev do velké míry vysvětlují i funkce jednotlivých čaker. Je to tak krásně jednoduché, až logické 🙂

Tyto znalosti můžeme využít k lepšímu pochopení sebe sama, a tím si vylepšit život. Dají se využít při diagnostice automatickou kresbou, ale můžeme je vlastně začlenit do různých činností a situací každodennosti. Jak přesně se můžeš mimo jiné dočíst v e-booku ZDARMA 3 způsoby JAK a 1 důvod PROČ malovat. Tento článek ti po jeho přečtení bude možná dávat větší smysl a navíc budeš umět informace z něj rovnou použít v praxi 🙂

Hnědá je barva zeminy a kořenů. Je také jako kmen stromu stálá, střízlivá a toporná.

Červená je ukotvující barva přirozenosti, přízemnosti, až pudovosti – tím nás udržuje naživu. Musíme umět pevně a vzpřímeně stát na zemi jako strom. Stejně jako pro něj jsou důležité kořeny, jsou důležité i pro nás. Červená proto v sobě skýtá sílu a moc. Je-li však síly a moci příliš, má sklon k manipulaci a kontrole. Tam, kde sídlí snaha mít vše pevně pod kontrolou je pak také naštvanost, zlost a agrese, které přicházejí ke slovu, když ideje kolabují.

Oranžová barva představuje tvořivou a sexuální energii, které jsou si velmi podobné ne-li jedno. Jsou-li uspokojeny naše základní potřeby, přichází inspirace k aktu tvoření. Síla oranžové tepe životem a tkví nejen v nápadu, ale i ve schopnosti ho realizovat.

Žlutá je velmi silná energetická barva, plná rozumu, odhodlání, rozhodnosti a sebe-vědomí. Žluté je také Slunce, náš zdroj podpory a výživy, který umožňuje a urychluje realizaci záměru. Tato barva může indikovat zaslepenost, apatii, sobectví či majetnictví.

Zelená barva představuje léčení a uzdravování. Je chápavá a pečující stejně jako příroda, která je též zelená. Navrací do rovnováhy, protože je mostem mezi hmotou a duchem.

Růžová vyzařuje láskyplnou mateřskou péči a ženskou zralost. Je to barva lásky v nejčistším slova smyslu a proto zosobňuje také nevinnost, neposkvrněnost. Nese v sobě okouzlení božským stvořením a odevzdání se vyšší vůli skrze lásku a pokoru. Může mít však mnoho podob – stejně jako může být posvátná a čistá, může být i poskvrněná, slepá nebo třeba manipulativní – všímej si, pulzuje tvá růžová něžností a sílou jako květy sakury, nebo je tvrdá a tajemná jako růžová na malinách?

Modrá barva všeobecně je barva vůdcovství v pravém slova smyslu, protože díky napojení na ducha disponuje schopnostmi zhmotnit dřívější inspiraci. Představuje jasnost v komunikaci na všech možných úrovních.

Světle modrá barva ochraňuje a očišťuje.

Jasně modrá-tyrkysová je komunikativní, bdělá a podnikavá barva.

Indigová je barva jistoty a síly, ale i víry a empatie. Umocňuje a prohlubuje všeobecný význam modré barvy. Dej si však pozor, abyste tyto rysy nepřidělovali vašim záporům. Snadno se pak může stát, že vás jistě a silně, či věrně a citlivě obklopí vaše bloky a jejich odstraňování bude náročnější.

Fialová barva v sobě skrývá duchovní hloubku a transformaci. Vyjadřuje metaforický sňatek přízemní červené a nebeské modré, tedy sjednocení hmoty a ducha. Tím nás posouvá blíže k Bohu a odemyká mystická pochopení a odhaluje ukrytá tajemství.

Výstražná poselství

Přestože každá barva může být konstruktivní i destruktivní v závislosti na míře vyzrálosti ega daného jedince a znečištění dalšími barvami, existují i takové barvy, které by pro nás měly být snad úplně vždy varováním:

Světlé pastelové barvy, které na papíře nejsou téměř vidět, vyjadřují až bolestnou snahu stát se neviditelným, touhu nejraději se někam schovat nebo utéct, slabost. V závislosti na základním odstínu můžeme vyvodit závažnost tohoto rozpoložení. Někdy, když jsme delší dobu vystaveni nepříjemným nebo náročným podmínkám, které nechceme snášet, začneme vidět jediné východisko: zmizet, nebýt. Když budeme neviditelní, nikdo si nás nevšimne a nic zlého se nám nestane.

Z celého takového scénáře vyplývá slabost, a když se do ní uzamkneme, může se nám nakonec naše přání vyplnit a zmizíme. Zmizíme ve své mysli do jiného světa a přepneme na autopilota. To sice může být pohodlné, ale tento postoj nás připravuje o velké množství možností a příležitostí vedoucích k růstu. Stagnace nepozorovaně ochuzuje náš život o to krásné na něm, a když si to uvědomíme, už může být pozdě na nápravu. Vystup proto vědomě ze svého stínu a projev svou bytost naplno a beze strachů.

Nesympatické odstíny hnědé, šedé a zelené vyjadřují totéž, co člověka napadne při pohledu na ně – nekalost, zpustlost, únavu nebo nemoc. To může být samozřejmě myšleno jak fyzicky, tak duševně.

Černá barva by se zkrátka mezi barvami našeho nitra vyskytovat neměla. Její přítomnost v obrázku může odkazovat na vážné problémy či bloky, které je nutné řešit a co nejdříve odstranit.

Kateřina Polčanová

Jsem umělkyně na cestě kněžky. Takové, která inspiruje ženy k návratu ke svým kořenům, ke své podstatě.

Mým nástrojem je umění, především vizuální (ilustrace a obrazy), ale ráda tvořím také pomocí slova a hlasu.

Mým tvůrčím i životním pohonem je poznávání a rozvoj sebe sama. Po cestě se mi postupně otevíral svět kouzel, plný hojivé moudrosti, odemykající paměti mé duše. Jakmile jsem byla připravená, vstoupil přede mně skutečný svět předků a jejich pradávných tradic.

Baví mě odhalovat dlouho zapomenuté pravdy, protože tím odkrývám dlouho zapomenuté části svého vlastního nitra.

Díky nim jsem schopná najít a uvědomit si starobylá zranění, která dosud působí v mém životě... abych jim řekla, že mám znovu v rukou plnou moc je zahojit a schopnost kreativně utvářet celý svůj život.

Propojováním svých talentů a vášní se postupně dostávám k hlubším a hlubším vrstvám své duše. Spolu s tím roste i inspirace a chuť sdílet všechnu tu nádhernou moudrost.

To, co se učím, sdílím s ostatními ženami, které v sobě cítí sílu a potřebu vyléčit stará zranění, ale třeba ještě nevědí, co přesně to znamená a jak na to.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů