Přečti si z obrazu něco o sobě + příběh obrazu

Všechny obrazy nesou poselství, která o tobě něco vypovídají. I ty, které vznikly „jentak“ a už před nějakou dobou. Ale jak číst poselství z obrazů? To ti prozradí tento článek spolu s příběhem jednoho vámi oblíbeného obrazu.

I bez nápadů se rodí obrazy

Někdy maluju hlavou, protože je zadaný jasný úkol, který je potřeba splnit, zatímco jindy si maluje ruka tak nějak sama od sebe a hlava vůbec neví, co si o tom má myslet. A tak se alespoň snaží vymýšlet různé příběhy k samovolně vznikajícímu obrázku, i když ví, že hned jak něco vymyslí, ruka jí její nápad zas přemaluje na něco jiného.

Tak někdy vznikají obrazy, které pak existují i dlouhý čas po domalování, než uzrají a dobrovolně vyjeví své skutečné tajemství o tom, co na nich je.

Jako autoři vědomě tvoříme svá díla jen do určité míry, zatímco zbylá část tvůrčího procesu je vedena odkudsi ze shora. Ve skutečnosti nejčastěji nemalujeme obrazy kvůli tomu, co má být na nich, ale kvůli tomu, co je v nás.

Pozoruji to na sobě – častokrát nemám nápady k tomu, co namalovat, ale přesto jsem k malování vedena odkudsi zevnitř. Nevidím před svým vnitřním zrakem konkrétní výjev nebo tvář toho, co chci malovat, ale cítím nutkavý pocit té či oné emoce, vynořující se z hloubi mého nitra. Byť hlava zatím netuší, k jakým obrazům si je přiřadit, ruka se už chápe barev a vytváří hlavě první odrazové můstky…

Ale i takové zadání je občas nadstandardní a někdy se obraz rodí s ještě menší představou o něm nebo s žádnou – tak nějak zcela sám od sebe.

O jednom z takto vzniklých obrazů je tento článek. Kromě jiného ti tak článek na mém příkladu ukáže taky to, že i když jako tvůrce v okamžiku tvoření nevíš, co vlastně děláš, bude mít tvé dílo léčivou hloubku, jsi–li jako člověk v přirozeném spojení se svou duší, se svou podstatou.

Co ten obraz znamená?

Popíšu ti příběh obrazu, který už cca rok a půl těší návštěvníky malé cukrárny mé maminky. Vyzdobila si ji mými obrázky, které jsem vytvořila v průběhu předešlých let. Převážně vznikaly v době, kdy jsem se malování začínala věnovat vážněji. Ne všechny mají konkrétní význam, vzhledem k tomu, že dříve pro mě nebylo důležité přesně vědět, co jsem namalovala.

Této galerii dominuje olejomalba s krystalovou mandalou:

Jedna z nejčastějších otázek kterou zde od lidí dostávám (hned po „jak obrázky vytvářím“) je „co tento obraz znamená“? Dodnes jsem odpovídala ve smyslu, že nic konkrétního neznamená a každý si v něm najde to svoje – ale ve skutečnosti jsem tak odpovídala hlavně proto, že nikdy nebyl čas na tak rozsáhlou odpověď, jakou bych si přála dát.

Jak jsem psala výše, někdy si ruka tvoří, co chce a hlava si jen domýšlí, proč to tak ruka tak udělala. Proto pro mě bývá těžké narychlo odpovědět na otázku co ten či onen obraz znamená. Nežli předat zavádějící informaci, raději nabádám k hledání odpovědí v sobě sama.

Během té doby za mnou přišly ženy, které obraz zaujal. Některé z něj cítí sílu a klid, zatímco jiné ho vnímají naopak jako smutný až tíživý. Některým se dojem z obrazu změnil a to jen za ten krátký čas strávený u kávy a dortíku. Všechny však ohromil, každou svým vlastním způsobem.

Protože nadále často dostávám výše zmíněnou otázku, rozhodla jsem se pro ně, ale i jako inspiraci pro tebe a všechny ostatní, zasednout k napsání příběhu tohoto obrazu.

Příběh obrazu

Tento konkrétní obraz jsem začala malovat vlastně jen podle dominantních barev, které měly výsledný obraz určovat – tmavé odstíny červené a růžové. Pouze s těmito barvami jsem se nejprve pustila do malování, neměla jsem žádný konkrétnější námět. Při tvorbě jako takové jsem nepřemýšlela nad tím, co maluji a přestože je obraz na světě už cca rok a půl, jeho příběh sepisuji až nyní, na základě četných dotazů a žádostí o jeho vysvětlení.

V obraze jsou použité krystaly křišťálu, citrínu a ametrínu.

Jako u mě skoro vždy se brzy po započetí malby na plátně přede mnou začala klubat ženská tvář. Spolu s upoutáním pohledu jejích hlubokých očí se začaly barvy od původní červeno-růžové kombinace více stáčet k transformaci

„…transformaci ženy, která dlouho zapírala sama sebe (ať už z jakéhokoliv důvodu), ale která si to už uvědomuje a touží se konečně za sebe sama postavit. Je však na samém počátku svého výstupu zpět mezi hvězdy. Teprve tuší, nebo už možná ví, kdo skutečně je, ale cesta dostat se tam pro ni teprve začíná.

Vesmír je pro ni zatím mystérium, byť cítí, že z něj pochází.

Vnímání vůní zahrady svého nitra, otevírá její srdce nejvíce a obrací ji tím k bohyni, která tak může skrze ni zářit své světlo na Zemi. Jeden ze tří měsíců bohyně zatím spočívá v jejích dlaních, neboť ještě nabírá sílu vystoupat a vrátit se na své místo na nebesích.

Naší ženě dochází, že udělala chybu, když kdysi v minulosti nechala toto světlo ve svém nitru padnout a vyhasnout. Teď když si to uvědomuje, lituje a začíná se modlit, aby měla dostatek síly vyšplhat do korun stromů a vyslat měsíc na prázdné místo na nebi, kam patří. Navrátit světu celistvost svého světla.

Protože čas plyne nezastavitelně jak voda, doufá zároveň, že stihne závazek své duši splnit. Takové a podobné obavy se občas můžou mihnout v jejích jinak uvědomělých očích.

K dokázání toho (a mnohem více) má však všechnu sílu vesmíru ve svých rukách, ve svém srdci. Takže nemusí pochybovat, nemusí váhat. Stačí jí přiznat si ji a začít používat. Předně je pro ni důležité přestat se obávat, přestat se kárat, zbavit se pout lítosti. Tím odhodit závaží a nechat svůj zářící měsíc vznést se na oblohu lehce jako obláček.“

Obraz jako zrcadlo

Popsala jsem poměrně podrobně příběh vyplývající z tvarů a barev obrazu. I když by se nechalo příběh rozvíjet ještě do větších detailů, ty už se právě budou pro každého lišit na základě vnitřního rozpoložení. Všeobecně se dá říct, že přístup k obrazu odráží jako zrcadlo náš přístup k tématům jeho poselství.

Obrazy jsou zrcadly duše, skrze které vidíš to, co potřebuješ ve svém stávajícím nastavení. Někdy nebo pro někoho tak obraz působí zamyšleně, smutně, tíživě, jindy nebo pro jiného silně, transformačně, zářivě… ale vždy ti tvé pocity z obrazu vypovídají jako zrcadlo o tobě samotné.

Z tohoto pohledu na obraz a při znalosti jeho poselství je zajímavé podívat se znovu na různé reakce žen na něj. U pozitivních reakcí je víceméně vše jasné, takže přejdu rovnou k opačné variantě. Vesměs by se smutný dojem z obrazu dal přeložit jako smutek ženy ze sebe sama – byť někde na hodně hlubinné úrovni.

Kdyby chtěla zjistit o svém smutku více, podívala bych se s ní na konkrétní podněty v obraze, které v ní tento pocit vyvolávají… ona by pak hledala, kde ve svém životě má nezpracovaná témata, která jsou těmito elementy v obraze zosoběná… a tak dále, dokud by svůj stav nepochopila. Zkrátka bychom šly po stopách a krok za krokem bych jí překládala barvy a tvary na souvislosti s jejími vztahy a stavy… dokud by nepochopila, co jí obraz odráží o ní samotné, kde má možnosti proměny a odměny.

Zapoj vlastní intuici

Teď je ti určitě jasné, proč takhle obsáhle nemůžu vždy odpovídat na otázky, co ten či který obraz znamená. Proto máš v tomto článku také jednoduchý návod, jak si v budoucnu zjistit sama, co ten či který obraz znamená konkrétně pro tebe.

To, co vnímám já jako poselství obrazu může být pravdivé jen pro někoho a třeba se časem objeví i jiné verze jeho příběhu. I pro mě samotnou často znamenají obrazy víc než jeden význam a přinášejí mi víc než jedno poselství… Když obraz jdu malovat má pro mě jeden význam, v průběhu se začne utvářet druhý, po dokončení mi vyskočí třetí, s odstupem času přiletí čtvrtý a od různých lidí dostanu klidně i pátý, šestý atd.…

Ale právě i tohle je kouzlo obrazů, které je dělá živými a nekonečnými.

Nechci brzdit rozlet tvé fantazie, empatie, intuice… naopak. Proto nabádám ke zkoumání svého vlastního postoje k různým obrazům – všímej si přicházejících projevů vlastního těla, klíčových slov a asociací, které tě napadají… čehokoliv, skrze co ti posílá tvá duše informace… ale především souvislostí a synchronicit.

Čtení z obrazu

K tomu, abych si byla jistá poselstvím vetkaným do obrázku, se musím nejprve ztišit a zaměřit k němu svou vědomou pozornost s intuitivní žádostí o představení se. Ano, i přesto, že jsem autorem obrazu – anebo právě o to více.

Jak si podobné příběhy jako je ten výše můžeš v obrazech číst sama?

Pro toho, kdo se jako člověk otevírá vyšším rovinám vnímání sebe sama, života, světa, vesmíru,… je časem přirozené tvořit v napojení na tyto úrovně a na bytosti, které odtud pomáhají se životem v naší realitě. Stejně tak je tomu i se zpětným „vytáhnutím“ informací z obrazu (jeho skutečného poselství), které do něj zakomponovala tvá duše skrze lidské ruce a tahy štětce.

Pokud se nechceš spoléhat jen na své domněnky o tom, jakou zprávu se ti snaží vesmír skrze obraz sdělit, udělej si vědomý čas na čtení těchto zpráv. Ponoř se do obrazu jako do knihy a čti v něm srdcem.

  • Ztiš se (ze začátku pomůže třeba meditace) a pak se zaměř na obraz.
  • Dívej se na obraz svým třetím okem a srdcem. Vnímej přicházející pocity (i tělesné projevy) při pozorování barev, tahů, tvarů, symbolů…
  • Vysleduj jednotlivé prvky obrazu (viz výše) a prociť, jak se navzájem ovlivňují.
  • Vypni myšlenky, uvolni svou mysl a nech do ní vstoupit sdělení, která ti jsou posílána tvou duší nebo průvodci.
  • Můžou to být třeba jen klíčová slova, která tě najednou napadnou. Tvé srdce si je dříve či později samo poskládá do vět, které k pochopení potřebuješ slyšet.
  • Pokud cítíš silné spojení s obrazem, je správný čas s ním zahájit vědomou konverzaci. Přistupuj k němu jako k živé bytosti (nebo že je komunikačním prostředkem mezi tebou a někým na druhé straně), ptej se a hledej odpovědi zakódované v obraze samotném, skládej do sebe souvislosti, a když tě cokoliv napadne, prober to s obrazem… Pamatuj, že obrazy s tebou mluví skrze emoce.

Takhle napsané může čtení z obrazů znít praštěně, ale v praxi je to skvělé cvičení na prohlubování a posilování intuice – naší ženské superpower 🙂 Nechá se takto přistupovat jak obrazům vlastním, tak i k těm, které k nám přijdou odjinud.

Jako vždy, kompasem budiž ti tvé nitro.

Chceš znát jejich příběhy, když se ti líbí nebo to pro tebe není důležité? Jak si jinak vykládáš obrazy, které vidíš? A jak působí obraz v článku na tebe? Souhlasíš s mou verzí jeho poselství anebo ti přichází vlastní vysvětlení jeho významu? Napiš do komentářů.

Kateřina Polčanová

Jsem umělkyně na cestě kněžky. Takové, která inspiruje ženy k návratu ke svým kořenům, ke své podstatě, ke své síle.

Mým nástrojem je umění, především vizuální (ilustrace a obrazy), ale ráda tvořím také pomocí slova a hlasu.

Mým tvůrčím i životním pohonem je poznávání hlubin sebe sama. Hledám hojivou moudrost, odemykající paměti mé duše. Čerpám ze spojení se světem předků a jejich pradávných tradic.

Baví mě odhalovat dlouho zapomenuté pravdy, protože tím odkrývám dlouho zapomenuté části svého vlastního nitra.

Díky nim jsem schopná najít a uvědomit si starobylá zranění, která dosud působí v mém životě... abych jim řekla, že mám znovu v rukou plnou moc je zahojit a schopnost kreativně utvářet celý svůj život.

Propojováním svých talentů a vášní se postupně dostávám k hlubším a hlubším vrstvám své duše. Spolu s tím roste i inspirace a chuť sdílet všechnu tu nádhernou moudrost.

To, co se učím, sdílím s ostatními ženami, které v sobě cítí sílu a potřebu vyléčit stará zranění, ale třeba ještě nevědí, co přesně to znamená a jak na to.

Ukazuji, jak pomocí kreativity a intuice dojít k pochopení a harmonizaci svého vnitřního i vnějšího světa.Přináším hravou a tvořivou inspiraci z magického Avalonu, plného legend a archetypů.

E-book pro ženy, které chtějí být

vědomými (spolu)tvůrkyněmi

svého života...

ZDARMA KE STAŽENÍ

Omalovánkové tvoření

pro volné chvíle

Víš, proč je pro ženu zdravé kreativní tvoření? Kromě jiného se v jeho průběhu potkáváš sama se sebou, s různými svými tvářemi. Prožíváš, jaké to je být...

  • Dítětem, které si užívá požitku ze hry a tvorby.
  • Ženou, která na svět přivádí nové dílo a něžně o něj během jeho vzniku pečuje.
  • Čarodějkou, která vládne divokou magií barev a ladí detaily.
  • I vědmou, která vidí hlouběji za obraz a vnímá jeho skrytá poselství.

Nech se unést obrázky a vlastní fantazií...

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů