Promaluj se k poznání sebe sama

Když maluješ (či jinak kreativně tvoříš) tvé nitro se na té nejsubtilnější úrovni harmonizuje. Tvá duše zná tuto jemnou práci, i když ty sama si ji stěží uvědomuješ.

Jsi-li vedena ke kreativitě a tvoření, pak neodkládej svou touhu stranou, neboť je voláním tvé duše. Ta prahne po vyléčení a vědomém uznání sebe sama – abys ji poznala a pochopila.

Tím se totiž roztáhnou její křídla a vzroste autonomie jejího vyššího ducha. Sama nebudeš muset tolik přemýšlet, nad tím co se má stát a jak, věci se ve tvém životě začnou přirozeně dít samy od sebe.

Malování jako nástroj k poznání

K tomu abys jednoduše, hravě a něžně dosáhla výše zmíněného stavu, se nemusíš učit nic zvláštního.

Ve svém nitru si totiž už neseš uložené všechny důležité informace, které ti mohou pomoci pochopit sebe sama, a tím se stát vědomou (spolu)tvůrkyní svého života. Z vyššího hlediska je to zařízené tak, abys je měla vždy po ruce k dispozici, spolu s nástroji a klíči k jejich přečtení a porozumění.

Malování je jeden z takových nástrojů. A přitom vůbec nevadí, že neumíš malovat (nebo si to alespoň myslíš), protože nejdůležitější je vědomé ztišenízaměření pozornosti.

Na začátku tvorby (v tomto případě malování) si stanov záměr. Např:

 • lépe poznat sebe sama
 • nahlédnout, kdo jsem
 • pochopit svůj život a jeho účel

Samozřejmě si slovíčka zvol individuálně dle své vlastní intuice.

Jak ti malování může pomoci poznat lépe sebe sama? Čím ti prozradí, kdo jsi? Jak zjistíš, čeho si máš všímat a co to znamená?

Je to úplně jednoduché, uvidíš.

Klíčem jsou emoce

Všímej si vzkazů a zpráv, přicházejících z tvého nitra: 

 • Co nejčastěji maluješ?
 • Co nejvíce chceš malovat?
 • Jaké máš pocity z té samotné představy daného tématu a jaké emoce tě naplňují během jeho malování?
 • Existují pocity či obrazy, které tě tlačí na hrudi a opakovaně se vynořují před tvým vnitřním zrakem?
 • Co z nich cítíš, co ti říkají a ukazují?

Jakmile se nad tím zamyslíš, možná zjistíš, že vlastně už v sobě máš jasnou představu čím začít utvářet obrázek.

V průběhu malování se snaž věnovat svou bdělou pozornost průvodním pocitům, a zároveň se udržuj ve ztišeném stavu napojení na svůj zdroj a intuici.

Dej barvám ve svých rukách stejnou volnost, s jakou se míhají výjevy před tvým vnitřním zrakem. Vnímej signály a impulzy, prosta snah je hned tlumočit rozumové části svého vědomí.

Vznikající obrázek ti později pomůže identifikovat teď nepolapitelné.

Během svého vzniku se obrázek mění, jako se mění obrazy viděné tvým třetím okem, i ty sama. I když je na první dojem statický je ve skutečnosti velmi živým záznamem. Ukazuje ti osoby a před očima ti odvíjí jejich životy.

Seznam se – tyto postavy nejsou nikým jiným, než obyvateli tvé srdeční krajiny. Jsou zindividualizovanou součástí tebe sama. Příběhy, které je doprovázejí, jsou zkušenosti, zážitky a vzpomínky tvé duše. Vše je pouze „ovíněné“ dlouhým zapomněním…

Sleduj, kam tě tvé pocity táhnou a do těch míst zapíchni pastelku. Maluj své emoce – maluj svými emocemi.

Uvolnění kanálu

Někdy ti sám obrázek naznačí, že je hotov, ještě dřív než se ukončí proces v tobě. Pak můžeš pokračovat při dalším obrázku a později z této návaznosti vyčíst hlubší pochopení.

Jindy se naopak může stát, že tě jeden jediný obrázek naučí vícero lekcím, vyčistí vícero emocí a připomene ti vícero příběhů z tvé duše.

Tak či tak kreativní tvoření uvolní tvé nitro od tlaku, a to konstruktivním způsobem. Jakmile to uděláš, vyčistíš tím a posílíš svůj vnitřní zdroj příchozích informací. Zprávy z tohoto kanálu začnou být hlasitější, jasnější a řekla bych, že i důležitější…

…Zjistíš, že je vnímáš, i když se na ně nesoustředíš a že jim dokonce přirozeně rozumíš – víš, co znamenají, co ti naznačují, co po tobě chtějí a kam tě směřují. Jak se bude tvá duše otvírat a čistit pochopíš, že už žádné nástroje k jejich získání nepotřebuješ.

Jistě zabere svůj čas, než si najdeš na této činnosti to své, ale zaručuji ti, že se do ní zamiluješ až poznáš, jak moc se z ní můžeš naučit o sobě, o své duši.

S každým dalším krokem bude tvé nitro čistější, jasnější, lehčí a stejně tak i tvé obrázky. Vnímej je, prociťuj, ptej se jich a nacházej z nich odpovědi.

Mozaika duše

Až toto vše budeš dělat nějaký čas, podívej se zpět a slož své obrázky dohromady.

Najednou před sebou budeš mít velikou mozaiku momentek ze své vlastní srdeční krajiny – odraz své duše.

Uvidíš, co všechno v tobě je a čeho je tam nejvíc. Pomaličku ti začne být jasno, kdo jsi a co všechno jsi prožila prostřednictvím své duše a ducha.

Bude to neuvěřitelné, ale vždy si vzpomeň, že člověk sám nedokáže vymyslet nic, co by už někdy dřív v minulosti neexistovalo. Naše kolektivní fantazie je jakousi historickou kronikou, jen jsme se o ni tak dlouho nestarali, až se skoro rozsypala na prach…

Jsi tedy opravdu rozhodnutá poznat sama sebe? Najít a otevřít svou knihu v zaprášených policích? Pak tě malování může kreativně posunout do hlubších rovin tvé duše, kde ji můžeš najít a nabídnout jí vědomou, láskyplnou péči.

Transformace stínů

Pamatuj však, že ne všechny obrázky jsou určené k dlouhodobému vystavení či sdílení všeobecně.

Nejde o tématiku daného obrazu, ale o jeho emoční náboj – jaké emoce do něj byly vloženy, které ho zhmotnily.

Čistíš-li tvorbou ze svého nitra ty nejhlubší stíny a nejtemnější démony, vždy bys takové dílo měla nakonec transformovat pomocí ohnivého živlu. To umožní blokující energie jednou provždy odpoutat od duše a pomocí záměru proměnit jejich vyzařování z destruktivního na konstruktivní.

Takové obrazy dle své osobní víry nedoporučuji si doma vystavovat, sdílet a už vůbec ne prodávat.

S uvědoměním toho, že obraz jako takový ovlivňuje každého ve svém dosahu do něj vloženými informacemi, neseme jako tvůrci plnou zodpovědnost za to, co šíříme – jaký svět tím tvoříme.

Pomůcka pro začátek

Pokud chceš jít hlouběji a začít kreativně čistit své nitro, ale nevíš jak, pak je pro tebe ideální začátek >>> toto <<< 🙂

Kateřina Polčanová

Jsem umělkyně na cestě kněžky. Takové, která inspiruje ženy k návratu ke svým kořenům, ke své podstatě, ke své síle.

Mým nástrojem je umění, především vizuální (ilustrace a obrazy), ale ráda tvořím také pomocí slova a hlasu.

Mým tvůrčím i životním pohonem je poznávání hlubin sebe sama. Hledám hojivou moudrost, odemykající paměti mé duše. Čerpám ze spojení se světem předků a jejich pradávných tradic.

Baví mě odhalovat dlouho zapomenuté pravdy, protože tím odkrývám dlouho zapomenuté části svého vlastního nitra.

Díky nim jsem schopná najít a uvědomit si starobylá zranění, která dosud působí v mém životě... abych jim řekla, že mám znovu v rukou plnou moc je zahojit a schopnost kreativně utvářet celý svůj život.

Propojováním svých talentů a vášní se postupně dostávám k hlubším a hlubším vrstvám své duše. Spolu s tím roste i inspirace a chuť sdílet všechnu tu nádhernou moudrost.

To, co se učím, sdílím s ostatními ženami, které v sobě cítí sílu a potřebu vyléčit stará zranění, ale třeba ještě nevědí, co přesně to znamená a jak na to.

Ukazuji, jak pomocí kreativity a intuice dojít k pochopení a harmonizaci svého vnitřního i vnějšího světa.Přináším hravou a tvořivou inspiraci z magického Avalonu, plného legend a archetypů.

E-book pro ženy, které chtějí být

vědomými (spolu)tvůrkyněmi

svého života...

ZDARMA KE STAŽENÍ

Omalovánkové tvoření

pro volné chvíle

Víš, proč je pro ženu zdravé kreativní tvoření? Kromě jiného se v jeho průběhu potkáváš sama se sebou, s různými svými tvářemi. Prožíváš, jaké to je být...

 • Dítětem, které si užívá požitku ze hry a tvorby.
 • Ženou, která na svět přivádí nové dílo a něžně o něj během jeho vzniku pečuje.
 • Čarodějkou, která vládne divokou magií barev a ladí detaily.
 • I vědmou, která vidí hlouběji za obraz a vnímá jeho skrytá poselství.

Nech se unést obrázky a vlastní fantazií...

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů