Rozbolavělá ženo, přijmi muže

Jak může souviset bolestivá menstruace a sexualita?
To mi trochu více objasnil můj zážitek v Avalonu.

Očistný rituál bohyně Cerridwen

Jen pár dní před zatměním slunce jsme s partnerem dorazili do Glastonbury na jihozápadě Anglie. Na místo, opředené legendami o Avalonu.

Aniž bychom to plánovali, večer těsně před ním nás zavedl na magický rituál do místního chrámu bohyně (Goddess Temple).

Tu noc nastalo také novoluní, které je spolu se zatměním příležitostí k očistě a transformaci.

Glastonbury je samo o sobě považováno za portál nových začátků, a všechny tyto synchronicity jen stvrzovaly záměr mé-naší cesty sem.

Ceremonii vedly kněžky bohyně Cerridwen. Bohyně, která ukazuje cestu temnotou a připomíná, že světlo, které rozzařuje celý svět je uvnitř nás samotných.

Pod jejich zkušeným vedením, za přítomnosti mocné bohyně, jsme se při tanci, zpěvu a modlení zbavovali svých vnitřních bolestí, zklamání, viny, neporozumění… zkrátka všeho, co nás brzdí a stahuje.

Přitom jsme se spojovali se svou vnitřní sílou a vznesly jsme svá přání do budoucnosti.

Vše, co jsme chtěli, předali jsme Cerridwen skrze její kotlík očisty a znovuzrození. Požádali jsme ji, aby temná zákoutí našich podvědomí prosvítila a proměnila naše nedostatky v naše kvality.

Pracovali jsme s temnotou i světlem v nás nejen proto, abychom pomohli sami sobě, ale také abychom vyslali získané pochopení a léčení všude, kde je potřeba.

Cerridwen je aspekt bohyně, zosobňující nekonečnou transformaci. Je paní světla i stínu, smrti i znovuzrození.

Při její invokaci tekly doslova jedním proudem slzy těch, jejichž nitra potřebovaly pohladit láskyplnou péčí. Slzy čistí a hojí rány na duši. Nebyl snad nikdo, jehož srdce by se svým kouzelným proutkem nedotkla.

Za naši statečnost vynést vnitřní strašáky napovrch jsme pak byli obdarováni. Kousek bohyně se usídlil v našich srdcích, abychom si ji mohli odnést domů všude tam, kam povedou naše kroky.

Jedním ze symbolických darů byl obilný klas, představujícím hojnost na mnoha úrovních.

Po skončení rituálu jsem se třásla jako osika. V záplavě slz jsem ještě nějakou dobu nebyla schopná opustit chrám a jeho vřelé, čarovně nabité, prostředí. Přijímala jsem starostlivá objetí kněžek a nezakrytě jsem hluboce prožívala intenzivní energie, které na mě v tu chvíli působily.

Jako alespoň drobné poděkování za přijetí a podporu, jsem předala kněžkám jednu z prvních ilustrací ze své omalovánkové knihy, kterou jsem zrovna připravovala.

Po návratu domů mě rozbolela hlava, ale přesto jsem se cítila neskonale krásně. Jako bych zároveň lítala ve hvězdách, zatímco mě kořeny pevně poutaly k zemi… jako bych byla tak velká, že zároveň cítím pevnou půdu pod chodidly a hlavu vysoko v nebesích.

Bolestivá menstruace jako klíč
k hlubším vrstvám sebe sama

Ještě tu noc po skončení rituálu se mi spustil můj cyklus (jako obvykle, když ve svém životě procházím nějakou významnou událostí).

Tentokrát to byl zas jeden z těch cyklů s intenzivním nástupem. Stručně řečeno, jsem velmi trpěla pod náporem křečí, takže jsem vůbec nemohla spát.

V minulosti mi k mým problémům s menstruací vždy bylo opakováno, že abych se zbavila menstruačních bolestí, musím přijmout své ženství.

Dlouhodobě jsem na tom pracovala a mnohokrát už jsem si byla jistá, že mám toto téma zpracované. Pak přišel znovu první den cyklu a bolestivý počátek stále dával najevo, že jsem se nikam neposunula.

Nechápala jsem, co se tedy po mě přesně chce…?!

Protože jsem tehdy byla, kde jsem byla (v Glastonbury/Avalonu), hned jsem toho využila. Začala jsem vzývat místní bohyni a modlit se k Devateru. Žádala jsem je o pomoc, o podporu, o uvolnění bolesti z mého těla – a spolu s tím i z duše.

Po chvíli bolest rozhýbala mé tělo. Intuitivně se začalo vlnit tak, jak přicházely bolestivé impulsy. Pohybem se vlny bolesti začaly rozmělňovat.

Cítila jsem, jak vlnivé a krouživé pohyby pánví (podobné břišnímu tanci) uvolňují bolest a vyvádí ji z mého těla.

Chvíli jsem u toho stála a chvíli jsem tančila osvobozující tanec přímo v posteli. A v ní mi během toho „docvakla“ jedna věc:

Pohyby, které mou bolest zmírňovaly a během relativně krátké chvilky (asi půl hodiny) ji z velké části odbouraly, byly vlastně naprosto totožné s pohyby při milování!

Co mi z toho vyplynulo?

K tomu, abych uzdravila své bolavé ženství a naplno přijala sebe sama jako ženu, musím přijmout muže.

Úplně a cele. Milovat ho a milovat se s ním na všech úrovních. Odpustit mu a uznat ho, pustit ho a pozvat ho. Celou svou bytostí. Nejen svým srdcem, ale i svou Yoni (a naopak).

Probudit v sobě milující a smyslnou Shakti ze spánku a inspirovat tak vnímavého a vášnivého Shivu ve svém muži.

Spojit se a prožívat se navzájem.

Vyživovat se, léčit se.

Ilustrace z mé knihy Avalonia

Zranění ženy i muže

Zjistila jsem, že jako pro ženu je pro mě snadné cítit a ctít muže ve svém srdci.

Ale už to není tak snadné skrze mou Yoni – která je pro ženu veledůležitým, posvátným centrem, sídlem její Shakti.

Dřímá zde veškerá magická síla, která je pro ženu přirozená.

Ale taky se zde drží nahromaděná všechna traumata – zlovůle, zneuctění, nepochopení a zranění… utržené a posbírané během všech uplynulých dob napříč životy.

Díky těmto bolům je přirozená ženská energie v Yoni tak moc potlačená a zablokovaná, že se nemůže projevit, dokud k tomu nedostane prostor.

Když bolesti padnou až sem dolů, do oblasti první čakry, je to nejtěžší stupeň utrpení duše a nejhůř se ho pak zbavuje. Vysvětlím:

  • Nejdřív ti jen něco hlodá v hlavě (7.-6. čakra)…
  • Pak tě to pálí na jazyku (5. čakra)….
  • Když to nevyslovíš, promění se nevyřčená myšlenka v kámen na srdci (4. čakra)…
  • Když spadne níž, začne ti ležet a tlačit v žaludku (3. čakra) – a když ještě více ztěžkne, zakoření v tobě (2.-1. čakra).

Problémy různých druhů jsou zakořeněny v Yoni takměř každé ženy napříč celou soudobou společností. Minimálně do okamžiku než s tím sama začne vědomě něco dělat.

Po staletích útisku, područí, devalvace, zneužívání, obelhávání, ponižování… se není čemu divit. Energie bohyně byla kolektivně a cíleně ničena, její důležitost ve světě podrývána.

Problémy ženského ústrojí je první důsledek, s nímž se nyní střetáváme a potýkáme.

Kdo však trpí stejně jako žena je muž. Ani jeho bůh nemůže vystoupit a projevit se v celistvosti bez své bohyně.

Už jen to uvědomění může pro něho být drsné, natož jeho otevírání se zcela nové – nebo dlouho popírané – skutečnosti. Vždyť ho vše dosud učili jinak, a asi se v tom i cítil dobře… Najednou se může cítit sesazen ze svého trůnu a ponížen do role žáka.

Ale jakmile to jeho ego skousne a podvolí se proměně, vypukne extáze. Objeví se naprosto nečekané až nadpřirozené schopnosti původního tvůrce, jakým doopravdy je.

Sexuální karma

Sexualita je pro oba (boha i bohyni) nezbytnou součástí léčení, a zároveň sama uzdravení vyžaduje.

Nikdy dříve jsem ji tak nebrala. Ale nejspíš právě proto dosud nebylo mé léčení sebe sama a přijetí mého ženství úplné.

V průběhu let mi ve spojení se sexualitou samovolně vyvstávaly různé zvláštní, až temné pocity, které jsem nechápala.

Navenek se mé nemocné ženství projevovalo jak zdravotními problémy, tak i neschopností ho naplno prožívat. Jako bych se za něj styděla, bála se odsouzení anebo jeho přímého zneužití.

Dospěla jsem k závěru, že sexualita je něco, co k životu nepotřebuji.

K podobným blokujícím přesvědčením duše dospívá díky svým prožitkům. Často i ty, které si vypěstuješ v tomto životě, mají svůj kořen v karmě z minulých životů.

Aby sis to uměla lépe představit – třeba já (má duše) jsem si s sebou do tohoto života přinesla zátěž v této oblasti z vícero inkarnací, prožitých například jako jeptiška i prostitutka…

Ale už tyto dávné zážitky plynou z jiných, ještě dávnějších.

Duše s sebou táhne všechna traumata, která se zapsala do jejího jádra. Zůstávají v jejím podvědomí, dokud nemá sílu je pochopit a pustit.

Sny mluví o tajemstvích
ukrytých v duši

Během jedné z dalších nocí po rituálu v Glastonbury jsem měla abnormálně živou noční můru.

Skrze ni se z mého podvědomí dostávaly nejrůznější niterní záseky právě ohledně přijímání ženství, mužství i sexuality.

V tomto snu byly všechny najednou prezentované prožitkem hromadného znásilnění.

Prožila jsem, jak mé lákavé ženské světlo přitáhlo muže, kteří se slétli na mé tělo, jako hmyz na rozsvícenou lampu. Čím čistší a jasnější byla má záře, tím divočejší a pudovější živočišnost v mužích vyvolávala. Šlo jim o to, toto světlo zranit a zhasnout. Odehrávalo se to uprostřed lesa, tudíž jsem mohla křičet a řvát jak jsem chtěla, ale nepřicházela žádná pomoc, jen další dravci.

Brr, bylo to hrozné. Vystřelilo mě to do hluboké noci, jako když vyletí šíp z napjatého luku. Celá zpocená jsem nemohla skoro dýchat a nedokázala jsem se utišit.

Hned poté, co se mi podařilo trochu uklidnit a znovu usnout, navázal se další stejně živý sen.

Tentokrát jsem – ještě celá zděšená z předchozího zážitku – vědomě využila svou sexuální moc k manipulaci s muži. Tak, abych se cítila v bezpečí a nehrozilo, že se uvedená děsivá situace bude znovu opakovat.

Omotala jsem si svou silou muže kolem prstu tak, aby – nabitý dojmem, že je můj bůh a já jeho bohyně – se za mě bil, zabíjel a jinak mě chránil před ostatními muži, kteří by jen pomysleli na to, že mi ublíží.

Ani jsem nepomyslela na to, že bych jakémukoliv z mužů dovolila napít se z mého grálu. Necítila jsem k nim žádnou lásku, ale vytvářela jsem v nich její iluzi. Tak, aby mi byli poslušnými nástroji, když potřebuji. Skoro až otroky, pouhými zbraněmi k sebeobraně (která časem přerostla ve válku), k nimž nelze přistupovat jinak, nežli chladně. Cítila jsem, jak mám v rukou jejich životy, jejich sílu, a to bylo vše, co pro mě muži znamenali…

Došlo mi, že oba dva sny ve skutečnosti představují totéž.

Naprosté nepochopení, pokoření a zhanobení sexuální síly – z obou polarit: jako oběť této temnoty i jako její pachatel.

Uvědomila jsem si, že duše je v sobě více či méně nese obě dvě. Tedy teoreticky jsem to už věděla dříve, ale až po takovém prožitku jsem pochopila, co to přesně znamená.

Tato noc od základu změnila můj pohled na sexualitu. Pochopila jsem, jak je důležitá. Že ovlivňuje mé fyzické i duševní zdraví více, než jsem si dosud myslela.

Vědomý přístup k sexualitě ji mění v nenahraditelného pomocníka, kdežto spící vědomí ztrácí možnost využívat její úplný potenciál.

Stejně jako každá jiná magie, je-li nesprávně užívána, stává se pro člověka zlým pánem, je pak na ní závislý a volky nevolky plní její zvůle.

První krok k uzdravení ženství

Co můžeš tedy udělat, rozhodneš-li se dojít k uzdravení svého ženství a své sexuální síly?

Bezpodmínečně přijmout muže. Odpustit mu a uznat ho. Milovat ho.

I když je to pro tebe teď možná dost těžké, věř, že odpouštěním ze sebe dostáváš velkou zátěž a zbavuješ se tím svazujících pout.

Malba na stěně před Chrámem bohyně v Glastonbury

Každé další uvědomění tě lečí v jádru duše.

Sama vnímám vítané změny, které mi dál dodávají odvahu a motivaci jít za poznáním a dělat potřebné činy.

Věřím, že každá máme sílu změnit jakýkoliv stav, který nám neprospívá, který není příjemný. Nemusíš dlít v bolesti – fyzické, ani vnitřní. Stačí přijít na to, co konkrétně tebe v dané situaci udržuje, co způsobilo tvá zranění.

Možná, že poznání, které mě osobně přinesl Avalon – v tomto případě skrze bolestivou menstruaci a sny – otevře nějakým způsobem i tobě vrátka na cestu směrem ven ze zdánlivě začarovaného kruhu.

Přeji ti z celého srdce, aby k tobě proces narovnávání síly byl vlídný, abys vždy cítila ochranu a péči své bohyně.

Podobným způsobem přináší bohyně poselství i tobě.
Ukazuje ti směry, kde leží části tvé duše, tvá síla…
nabádá tě k uvědomění a porozumění.

Pozvi ji k sobě do svého prostoru a navaž s ní hlubší kontakt.
Užívej si péči, kterou tě zahrnuje i přeměnu, kterou aktivuje.

Tady je jedna z bran, která tě k ní rychle zavede 🙂

Kateřina Polčanová

Jsem umělkyně na cestě kněžky. Takové, která inspiruje ženy k návratu ke svým kořenům, ke své podstatě, ke své síle.

Mým nástrojem je umění, především vizuální (ilustrace a obrazy), ale ráda tvořím také pomocí slova a hlasu.

Mým tvůrčím i životním pohonem je poznávání hlubin sebe sama. Hledám hojivou moudrost, odemykající paměti mé duše. Čerpám ze spojení se světem předků a jejich pradávných tradic.

Baví mě odhalovat dlouho zapomenuté pravdy, protože tím odkrývám dlouho zapomenuté části svého vlastního nitra.

Díky nim jsem schopná najít a uvědomit si starobylá zranění, která dosud působí v mém životě... abych jim řekla, že mám znovu v rukou plnou moc je zahojit a schopnost kreativně utvářet celý svůj život.

Propojováním svých talentů a vášní se postupně dostávám k hlubším a hlubším vrstvám své duše. Spolu s tím roste i inspirace a chuť sdílet všechnu tu nádhernou moudrost.

To, co se učím, sdílím s ostatními ženami, které v sobě cítí sílu a potřebu vyléčit stará zranění, ale třeba ještě nevědí, co přesně to znamená a jak na to.

Ukazuji, jak pomocí kreativity a intuice dojít k pochopení a harmonizaci svého vnitřního i vnějšího světa.Přináším hravou a tvořivou inspiraci z magického Avalonu, plného legend a archetypů.

E-book pro ženy, které chtějí být

vědomými (spolu)tvůrkyněmi

svého života...

ZDARMA KE STAŽENÍ

Omalovánkové tvoření

pro volné chvíle

Víš, proč je pro ženu zdravé kreativní tvoření? Kromě jiného se v jeho průběhu potkáváš sama se sebou, s různými svými tvářemi. Prožíváš, jaké to je být...

  • Dítětem, které si užívá požitku ze hry a tvorby.
  • Ženou, která na svět přivádí nové dílo a něžně o něj během jeho vzniku pečuje.
  • Čarodějkou, která vládne divokou magií barev a ladí detaily.
  • I vědmou, která vidí hlouběji za obraz a vnímá jeho skrytá poselství.

Nech se unést obrázky a vlastní fantazií...

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů