Kdo tu pro tebe tvoří?

Jsem umělkyně na cestě kněžky.

Přináším hojivou inspiraci a podporu pro ženy, které cítí:

♡ volání své duše
potřebu uvědomit si a dořešit dávná hlubinná zranění
touhu znovu objevit své dary, probudit svou vnitřní magii a narovnat se do své
celistvosti a síly

Jedním z mých talentů je vhled do podstaty, schopnost prohlédnout skrze vrstvy a vytáhnout pro tebe na světlo pravdu, která není vidět na první pohled.

Dalším je umělecký projev - tvořím barvami, slovy, hlasem... Obklop se ilustracemi, vybarvuj omalovánky, začti se do příběhů nebo zaposlouchej do písní.

Mým posláním je připomenout ti krásu a moudrost tvé duše, tvého těla, tvých předků, přírody, života...

Celý můj život je magický, i když dříve jsem to neviděla.

Vždy jsem se nejraději ze všeho nořila do hlubin sebe sama, poznávala duši svou i stvoření jako celku.

Fascinovaly mě mystické příběhy, prosáklé kouzly a voláním minulosti. Cítila jsem, že i mé nitro jich je plné. A tak jsem je chtěla ze sebe všechny vypsat a vymalovat, abych je oživila.

Jenže to po nějaké době přestalo fungovat - příliš jsem tlačila na výsledky, a tím hlava tvorbu čím dál častěji blokovala.

Vlivem životních okolností jsem stále více a více ztrácela spojení se svým srdcem, se svým ohněm

Neuměla jsem s ním správně zacházet, ani o něj pečovat.

Následkem toho jsem dokola prožívala situace, zrcadlící staré scénáře podvědomé zátěže a limitů z odpojení od své duše a síly.

Zkoumala jsem mnoho různých metod pro pochopení přicházejících lekcí a pro podporu změny. Díky tomu jsem je byla schopna zvládnout, i když jsem mezitím ještě párkrát zabloudila.

Postupným vývojem jsem porozuměla základním principům a souvislostem mezi vnitřní a vnější realitou.

  • Začala jsem si zrcadlení uvědomovat ve své každodennosti.
  • Později jsem se začala učit, jak jim porozumět, co vlastně říkají o tom, co mám v sobě.
  • Nakonec jsem začala aktivně pracovat na proměně, na osvobození ze zaběhnutých nežádoucích cyklů a vzorců.

Největší inspiraci a posun jsem nalezla v poli moudrosti předků. Vstup do něj pro mě znamenal velký zlom – konec teorie a začátek opravdové praxe v žití toho, co už vím a po čem toužím.

Přišlo tolik potřebné ukotvení nohama pevně na zem, skrze kořeny propojení s touto planetou, přírodou, životem v těle. Konečně se mi zdravě podařilo vyvážit svou mohutnou korunu a vrátit své těžiště do svého středu.

Postupně se znovu obnovují všechna dlouho zaprášená vlákna s kódy prvotní podstaty mé bytosti, propojuje se moudrost duše i těla ve vzrušujícím tanci a spolutvorbě.  

Znovu píšu a maluji, abych zachytila paprsky z epických hloubek své duše. Osvobodila jsem také svůj hlas, aby mě vzal ještě hlouběji, do ještě větší síly...

Žiju příběh, plný magie a dobrodružství.

Tvořím pro inspiraci a podporu proměny
- té své vlastní, ale i tvé.

Jsi připravená...?