Kdo tu pro tebe tvoří?

Jsem umělkyně na cestě kněžky.

Přináším hojivou inspiraci a podporu pro ženy, které cítí:

♡ volání své duše
potřebu uvědomit si a dořešit dávná hlubinná zranění
touhu znovu objevit své dary, probudit svou vnitřní magii a narovnat se do své
celistvosti a síly

Jedním z mých talentů je vhled do podstaty, schopnost prohlédnout skrze vrstvy a vytáhnout pro tebe na světlo pravdu, která není vidět na první pohled.

Dalším je umělecký projev - tvořím barvami, slovy, hlasem... Obklop se ilustracemi, vybarvuj omalovánky, začti se do příběhů nebo zaposlouchej do písní.

Mým posláním je připomenout ti krásu a moudrost tvé duše, tvého těla, tvých předků, přírody, života...

Celý můj život je magický, i když dříve jsem to neviděla.

Vždy jsem se nejraději ze všeho nořila do hlubin sebe sama, poznávala duši svou i stvoření jako celku.

Fascinovaly mě mystické příběhy, prosáklé kouzly a voláním minulosti. Cítila jsem, že i mé nitro jich je plné. A tak jsem je chtěla ze sebe všechny vypsat a vymalovat, abych je oživila.

Jenže to po nějaké době přestalo fungovat - z venku přicházel silný tlak na výsledky, a tím tvorbu čím dál častěji blokovala hlava.

Vlivem životních okolností jsem stále více a více ztrácela spojení se svým srdcem, se svým ohněm

Neuměla jsem s ním správně zacházet, ani o něj pečovat.

Následkem toho jsem dokola prožívala situace, zrcadlící staré scénáře podvědomé zátěže a limitů z odpojení od své duše a síly.

Zkoumala jsem tedy mnoho různých metod pro pochopení přicházejících lekcí a pro podporu změny. Chtěla jsem jít do své duše ještě hlouběji, než kdykoliv předtím, abych byla schopná vůbec přežít v chladném logickém světě.

Od rozpadající se reality jsem utíkala do duchovních studií, učila jsem se rozumět minulým životům, zakázané historii, energetice atd.

Díky tomu jsem byla schopna zvládnout těžké životní období. Jenže zároveň mě přehršel různorodých informací z esoterického pole ještě více zacyklil do chaosu.

Největší inspiraci a posun na mé cestě
jsem nalezla ve skutečné moudrosti předků.

  • V roce 2017 mě má duše přivedla do Avalonu a poprvé jsem se setkala s živou tradicí kněžek a druidů.
  • Následně v roce 2018 jsem absolvovala roční praktický výcvik slovanské ceremoniální tradice, vedený českým šamanem a žrecem Zdeňkem Ordeltem.

To vše znamenalo radikální zlom v mém životě – konec spirituální teorie a začátek opravdové praxe v žití všeho toho, co už vím (resp. cítím).

Přišlo tolik potřebné ukotvení nohama pevně na zem, skrze kořeny propojení s touto planetou, přírodou, životem v těle. Konečně se mi zdravě podařilo vyvážit svou mohutnou korunu a vrátit své těžiště do svého středu.

Také jsem díky tomu osobně potkala a spolupracovala s mnoha silnými, vědomými a duchovně vyspělými osobnostmi. Každá z nich mě velmi obohatila, děkuji za to.

Postupným vývojem jsem porozuměla základním vesmírným principům, souvislostem mezi vnitřní a vnější realitou, svému životu, svojí duši...

  • Začala jsem si uvědomovat zrcadlení ve své každodennosti.
  • Později jsem se začala učit, jak jim porozumět, co vlastně říkají o tom, co mám v sobě.
  • Nakonec jsem začala aktivně pracovat na proměně, na osvobození ze zaběhnutých nežádoucích cyklů a vzorců.

A tak se ve mě přirozeně znovu obnovují všechna dlouho zaprášená vlákna s kódy prvotní podstaty mé bytosti, propojuje se moudrost mé duše i těla ve vzrušujícím tanci a spolutvorbě.  

Znovu píšu a maluji, abych zachytila paprsky z epických hloubek své duše. Osvobodila jsem také svůj hlas, aby mě vzal ještě hlouběji, do ještě větší síly...

Přitom doprovázím duše žen, které vkročí na stejnou cestu jako já - tedy za tím nejhlubším poznáním pravdy o sobě sama, nalezením své vlastní hodnoty a manifestací své vnitřní magie ve hmotě.

Protože jsem o několik kroků napřed, dokážu ti nabídnout podporu pro pochopení a urychlení tvého návratu do žití v souladu s tvou jedinečnou podstatou.

Tvořím pro inspiraci a podporu proměny
- té své vlastní, ale i tvé.

Jsi připravená...?

Žiju příběh, plný magie a dobrodružství.