Živly pro moderní ženu

Má v současné době pro ženu smysl uctívání božstev a práce s přírodou? Co se hodí znát dnes, stejně jako před tisíci lety?

Doba neomezených možností

Máme technologie, o kterých si naši předci mohli nechat jen zdát. Máme počítače, automatizované stroje, auta, letadla, mobily, internet… Žijeme v době prakticky neomezených možností.

Spolu s tím ale přichází také více povinností a úkolů, které musíme zvládat. Přicházíme o čas a energii své bytosti. Jsme zavaleni stresem i strachem, že přijdeme o vše, na co jsme zvyklí. Vynakládáme nemalé úsilí udržet si své standardy. Máme málo prostoru pro sebe sama, i pro naše nejbližší. Mnoho členů rodiny nebo přátel jsme už dlouho neviděli a jediný kontakt je jednou za čas skrze sociální sítě. Bez nich bychom už dávno zapomněli, že existují.

Neznáme se příliš navzájem, neznáme sami sebe. Neznáme dokonce ani základní procesy odehrávající se v přírodě – a přitom ty na nás stále mají vliv. Byť se to ve městech tolik nezdá.

V našich nitrech je ale chaos, jsme neukotvení. Na výběr je toho tolik, že nevíme, kam patříme, kam směřovat své životy.

Kontakt s živly

Najít sebe sama, svůj střed, je přitom jednoduché. Stačí obrátit svou pozornost k tomu nejpřirozenějšímu na této planetě – k přírodě.

Neboj, i v betonové džungli je to možné. Substance, které utvářejí přírodu, jsou přítomné všude kolem tebe. Ve slunci, ve vzduchu, ve vodě… Každičká část světa má svůj původ v myšlence i v magii předtím, než se projeví ve hmotě. Les, i sídliště 🙂

Pravidelný kontakt, založený na uvědomění, s těmito základními silami dopomáhá narovnatvyrovnat je ve tvém nitru. Čím důvěrněji znáš jejich působení, tím je pro tebe snadnější využívat jejich dary v každodenním životě.

Budeš vědět při které činnosti a v jaké situaci vystupují principy kterého živlu. Poznáš, kdy je který potřeba utlumit a který přiživit, abys procházela životními situacemi s klidem a nadhledem.

Jména boží

Lidé dříve měli při životě v přírodě dostatek času mnohé takové souvislosti vypozorovat a prožívat na vlastní kůži. Aby se jim s těmito životními principy pracovalo snadněji, vzniklo pro ně názvosloví. Různí se kraj od kraje, ale podstata toho, co vyjadřuje, se nemění.

Dávná jména božstev jsou dodnes jakousi vstupní branou, či spouštěčem, rozeznívající v nás související strunky. Když budeš vnímat, co leží za jménem, dostaneš se až k samotné ryzí podstatě toho, co reprezentuje. V jediném slově jsou často zahrnuty rozsáhlé asociace, popisující mnohé aspekty i celé archetypální příběhy.

Pojďme se podívat na stručný přehled toho nejzákladnějšího, co nám nabízí dědictví po našich předcích. Co vysledovali tady u nás a co je pro nás užitečné?

Strom života

strom zivota

Napříč kulturami se uchytil systém Stromu života. Vychází z představy o multidimenzionálním rozložení vesmíru. To zjednodušeně znamená, že se vesmír skládá z mnoha vrstev, které jsou přímo i nepřímo propojené a navzájem se ovlivňují.

Stejně jako jednotlivé větve stromu. Všechny vycházejí ze stejného středu, ale každá vede jinam, nezávisle na ostatních. Občas se větve potkají a dotknou, občas se propletou, někdy srostou… Koruna stromu se neustále větví a košatí.

Představ si, že každá větev stromu je samostatná dimenze. Tolik skutečností tvoří celek.

Jak nahoře, tak dole. Aby mohl mít strom mohutnou korunu, musí mít nejprve silné kořeny, aby se nevyvrátil. Proto totéž co bylo psáno výše platí i pro spodní oblast Stromu života – kořeny.

Koruna v konceptu představuje nadsvětí a kořeny podsvětí. To jsou světy duchovních podstat, vzájemná zrcadla a rovnocenní „partneři“. Kmen stromu oblast mezi nimi představuje fyzický svět, ve kterém žijeme. Vzniká tvořivým spojením protikladných polarit a je katalyzátorem mezi nimi.

Toto jsou tři základní úrovně bytí, které tě utvářejí.

4 živly + 3 sféry
= 7 základních životních sil

Aby mohl strom růst, potřebuje přísun a péči všech živlů. Kyslík, déšť, hlínu, teplo…

Živly i sféry je něco, co naši předkové dobře znali. Modlitby a obřady byly na denním pořádku, aby si zajistili přízeň těchto sil a jejich spolupráci. Dokonce je přizývali k jakékoliv důležité práci nebo jednání a poté se jim vždy poděkovalo za pomoc.

V následujícím výpisu najdeš rozdělených 7 základních přírodních sil, s nimiž pracovali, a ty můžeš na tuto tradici navázat. Sepsala jsem zjednodušeně oblasti jejich působení, související části tělajména božstev. Je to jen orientační přehled, který doporučuji doplnit vlastním bádáním a prožíváním.

4 živly

Oheň

zivel ohen

Působení:
Mužská polarita, aktivita, vášeň, životní energie, vědomí, transformace a znovuzrození,

V těle:
Krev, srdce

Slovanská božstva:
Svarog – primární Slunce, tvůrčí zápal, životní energie
Svarožic/Dažbog/Božič – různé fáze Slunce viditelného na obloze, teplo
Vesna – dívčí bohyně jara, aktivní jiskra, růst
Smargl – duch ohně

Voda

zivel voda

Působení:
Ženská polarita, city a emoce, proměnlivost, přizpůsobivost, cykličnost, paměť, vzpomínky, regenerace, léčení, výživa, plodnost, klid, hloubka, jemnost, čistota, spojení,…

V těle:
Vše tekuté – lymfa, mléko, sekrety…

Slovanská božstva:
Dana – voda
Chors – Měsíc

Země

zivel zeme

Působení:
Ženská polarita, stabilita, pevná forma, uzemnění, mateřství, hojnost, bezpečí, podpora, potrava, výživa, domov,…

V těle:
Kosti, svaly, vše pevné

Slovanská božstva:
Mokoš – bohyně země a plodnosti, vlhké temné lůno planety
Země – planetární bohyně
Gaia – duch Země

Vzduch

zivel vzduch

Působení:
Mužská polarita, svoboda, nezávislost, prostor, lehkost, myšlenky, intelekt, komunikace, divokost,

V těle:
Dech

Slovanská božstva:
Stribog – bůh větru

3 sféry

Horní světy Práv

Působení:
Intuice, moudrost, vyšší vedení, pravda, vesmír, nadsvětí

V těle:
Mozek, nervy

Slovanská božstva:
Perun – bůh hromovládce, ochránce pravdy a spravedlnosti
Lada – bohyně lásky a světla
Svarog

Zde také např.:
Duchovní bytosti, ochránci a průvodci (ne zvířecí), nanebevzatí mistři

Spodní světy Náv

Působení:
Magie, kreativita, sexualita, kořeny, pudy, přirozenost

V těle:
Reprodukční orgány, hormony

Slovanská božstva:
Veles – vládce podsvětí
Morana – bohyně smrti a transformace
Mokoš

Zde také např.:
Duše zemřelých, duchovní podstaty zvířat, rostlin a kamenů

Zdejší svět Jáv

Působení:
Příroda, fyzický svět, hmota

V těle:
Tělo jako celek

Slovanská božstva:
Živa – bohyně života, plodnosti, mateřství,
Lešij – duch lesa (a všeho zeleného v přírodě)
Podaga – duch prostoru a počasí

Zde také např.:
Duchové míst

Kde začít?

Můžeš začít třeba tím, že se každé ráno s těmito silami přivítáš a přizveš je ke spolupráci na tvém životě. V okamžicích nerovnováhy, při stresu, trémě nebo podobně, se s jejich pomocí můžeš jednoduše zharmonizovat.

Na okamžik postupně s každou z nich setrvej v mysli i v srdci. Prociť, co vše ti tato síla přináší do života, kde se nachází ve tvém těle, jak se projevuje ve světě, v němž žiješ…?

Toto zamyšlení si pro začátek zpříjemni barvičkami 🙂

Když budeš mít vybarvený strom a nacítěné všechny živly jako celek, prozkoumej je jednotlivě a do hloubky.

Kateřina Polčanová
Jsem umělkyně na cestě kněžky.

Přináším hojivou inspiraci a podporu pro ženy, které cítí:

♡ volání své duše ♡ potřebu uvědomit si a dořešit dávná hlubinná zranění ♡ touhu znovu objevit své dary, probudit svou vnitřní magii a narovnat se do své celistvosti a síly ♡

Jedním z mých talentů je vhled do podstaty, schopnost prohlédnout skrze vrstvy a vytáhnout pro tebe na světlo pravdu, která není vidět na první pohled.

Dalším je umělecký projev - tvořím barvami, slovy, hlasem... Obklop se ilustracemi, vybarvuj omalovánky, začti se do příběhů nebo zaposlouchej do písní.

Mým posláním je připomenout ti krásu a moudrost tvé duše, tvého těla, tvých předků, přírody, života...

Více z mého příběhu.

► Ukážu ti, jak dojít pomocí kreativity a intuice k hlubšímu pochopení a harmonizaci svého vnitřního i vnějšího světa.

► Zvu tě do magické říše Avalon, plné legend a archetypů.

► Poznej se mnou podstatu své duše.

E-book pro ženy, které chtějí být

vědomými (spolu)tvůrkyněmi

svého života...

ZDARMA KE STAŽENÍ

Omalovánkové tvoření

pro volné chvíle

Víš, proč je pro ženu zdravé kreativní tvoření? Kromě jiného se v jeho průběhu potkáváš sama se sebou, s různými svými tvářemi. Prožíváš, jaké to je být...

  • Dítětem, které si užívá požitku ze hry a tvorby.
  • Ženou, která na svět přivádí nové dílo a něžně o něj během jeho vzniku pečuje.
  • Čarodějkou, která vládne divokou magií barev a ladí detaily.
  • I vědmou, která vidí hlouběji za obraz a vnímá jeho skrytá poselství.

Nech se unést obrázky a vlastní fantazií...

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tvé osobní údaje použiju pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Cítíš vnitřní volání své duše, touhu spojit se s ní a poznat ji?

  • Společné kouzlení barvami – pomůžu ti vyjádřit vnitřní magii tvé duše ✎

  • Otevři se vhledům do své duše, splyň s ní ve společném tanci ♫♪

  • Chceš do svého života vnést více kouzla? Ponoř se do dávných legend, probuď svou intuici a tvořivost ✫❂✫

  • E-book pro ženy, které chtějí být vědomými (spolu) tvůrkyněmi svého života ☻

  • Inspiruj se, propoj se a tvoř v sesterském kruhu vědomých žen, umělkyň, kněžek, čarodějek, víl… ♥♥♥