Ochrana osobních údajů

Děkuji Ti za návštěvu mých webových stránek. Pokud využíváš tento web, odebíráš ode mně e-maily nebo jsi mojí klientkou, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Beru ochranu tvých soukromých údajů vážně a chci, aby ses při návštěvě mých internetových stránek cítila dobře. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Seznam se, prosím, také se zásadami a právy, které máš v souvislosti s nově platným nařízením o ochraně osobních údajů, neboli GDPR.

Kdo je správce?

Jsem Kateřina Polčanová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČO: 03028097, se sídlem na adrese Dukelská 903, Stříbro 349 01, a provozuji webovou stránku www.katerinapolcanova.cz

Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce. To znamená, že určuji, jak budou zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám taky případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Právo na informace

Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mailu: info@katerinapolcanova.cz, kde ti jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Na požádání ti podle možnosti obratem oznámím, jaké osobní údaje mám o tobě zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

To znamená, že:

  • zpracovávám tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu – především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
    Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytneš z vlastní vůle, a to z následujících důvodů (nebo naplnění následujících účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

Tvé osobní údaje potřebuji k poskytování určitých služeb a plnění smluv (např. zaslání přístupů do aplikace nebo online kurzu po registraci, doručení digitálního obsahu nebo fyzického zboží, atd).

Údaje, které zadáváš v objednávkách,  jsou nezbytné pro tvou identifikaci jako kupujícího. Používám je pak k realizaci celého obchodu, včetně nevyhnutelných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a komunikaci.

Pro tento účel jsou nutné údaje v rozsahu: e-mail, jméno, adresa a tel. číslo.

  • vedení účetnictví

Jsi-li mým zákazníkem, nezbytně potřebuji tvé osobní/fakturační údaje (kromě zřejmého) také proto, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing - zasílání newsletterů

Tvé osobní údaje (e-mail a jméno, pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš) využívám za účelem přímého marketingu – tedy k zasílání obchodních sdělení.

Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě mé novinky zajímají, a to po dobu nejdéle 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu nejdéle 10 let od udělení.

V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu nejdéle 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Tvé osobní údaje používám na výše zmíněné účely (technická správa webových stránek, zákaznická administrativa, ankety týkající se produktů a marketing) vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním tvé osobní údaje, jako kdyby byly mé vlastní. Tedy v maximální možné míře. Přijímám a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Cookies

K tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky, používám tzv. cookies. Když navštívíš mé stránky www.katerinapolcanova.cz, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíš, webové stránky, které u mě navštívíš, a také datum či délku návštěvy. Cookies jsou malé “soubory” s těmito informacemi, které se uloží na pevný disk ve tvém počítači. To vede k následujícímu usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu při návštěvách mé webové stránky.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že ti díky tomu můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy však budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš jednoduše deaktivovat ve svém prohlížeči.

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Možnost odhlášení

Tvé údaje používám také tomu, abych tě mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistila tvůj názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud bys s nimi nesouhlasila, můžeš mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžeš sama kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu, uvedeného v patičce každého e-mailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: fyzická osoba podnikatel Kateřina Polčanová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter tvých osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváš v objednávkách,  jsou nezbytné pro tvou identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci.

Tvé detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány pouze v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Kateřiny Polčanové Dukelská 903, 34901 Stříbro, IČ: 03028097, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.